Woda źródło życia, czy akcje WODKAN dadzą zarobić ?

Ostatnio szukałem spółki która posiada produkt bądź usługę na którą w każdych warunkach będzie zapotrzebowanie.

Jedną z takich  z pewnością jest Wodkan  który dostarcza wodę i odbiera ścieki w Ostrowie Wielkopolskim.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że bez wody nie ma życia i czy będzie kryzys czy nie spółka będzie generować przychody.

 

Liczba akcji : 5 118 675

Obecna wycena 50 mln zł  Spółka posiada trzech dużych akcjonariuszy :

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. 32.68 %    1 672 663
BOŚ S.A. 29.48 %    1 509 090
Ostrów Wielkopolski Gmina 25.29 %    1 294 347
razem 87.45 %    4 476 100

 

Czyli  FF wynosi  642.575

Zgłębiając temat spółki znalazłem coś ciekawego   a mianowicie

PKN ORLEN 137 110
Gmina Ostrów Wielkopolski 167 799
Gmina Przygodzice 93 319
Gmina Raszków 33 885
Pozostali 210 462

 

PKN ORLEN posiada 137.110 akcji WODKAN SA  zajrzałem do raportu rocznego PKN ORLEN i rzeczywiście mają taką pozycje w raporcie rocznym strona 35 jednostkowe sprawozdanie warto zajrzeć. Czyli akcje trzymają i nie sprzedali.

Patrząc na WZA  w czerwcu rok temu oprócz trzech głównych akcjonariuszy było zarejestrowane jeszcze około 264 tys. sztuk myślę, że była to Gmina Ostrów Wielkopolski i Gmina Przygodzice ( zgadza się liczba akcji) czy Gmina Raszków posiada akcje nie wiemy ale na pewno byli akcjonariuszami i przypuszczam, że nadal są spółka od czasu przejścia z rynku MTSCETO na którym była notowana od dawna na NEW CONNECT co roku płaci Dywidendę!

ROK temu było 55gr na akcje

w tym roku nie mamy jeszcze terminu WZA ale myślę, że lada dzień może być i w raporcie rocznym spółka podała proponowany podział zysku za rok2019  gdzie jest informacja o planowanej dywidendzie 45gr na akcje.

 

Co wiemy ciekawy Akcjonariat  FF z 643 tys. sztuk spadł teoretycznie do 210 tys. sztuk i uważam, że nikt nie będzie chciał z dużych akcjonariuszy sprzedawać gdyż co roku czerpią korzyści z dywidendy.

 

Zajrzałem do ostatniego raportu by zobaczyć czy wycena 50 mln zł to dużo …. ?

Spółka posiada bardzo duży majątek.  Aktywa wynoszą blisko 214 mln zł, więc wycena 50 mln zł wydaje się być bardzo atrakcyjna.  Wartość księgowa na akcje wynosi blisko 34 zł

Obecna wartość 10 zł daje potencjał do wzrostu na poziomie ponad 200%   Spółka dużo inwestuje i ma wysoką amortyzacje a jak wiemy Amortyzacja jest kosztem nie obniżającym wartość środków pieniężnych.

Dodatkowo w raporcie można znaleźć : https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2020-05/0000120035_202005140000126253.pdf

Zarząd WODKAN S.A. w dniu 13.02.2018r. podpisał w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu inwestycyjnego pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”, w ramach III konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Całkowita wartość projektu : 79.271 tys.zł, Koszty kwalifikowane : 64.448tys. zł, Kwota dotacji 41.086 tys. zł.

Do dnia31.03.2020r. z ww. tytułu do spółki wpłynęły środki finansowe w wysokości 11.713 tys. zł. Pozostało jeszcze blisko 29 mln zł

 

Zarząd WODKAN S.A. w dniu 27.07.2018r. podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielko polskiego umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. „ Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok –budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej” w ramach Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Pod działania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Całkowita wartość projektu : 4.425 tys. zł, Koszty kwalifikowane : 3.589 tys. zł, Kwota dotacji: 2.999.740,84 zł. Na dzień 31.03.2020r. z ww. tytułu do spółki nie wpłynęły środki finansowe.

 

Spółka posiada też swoją KOGENERACJE

PRODUKUJE ENERGIE NA WŁASNE POTRZEBY :

: http://wodkan.com.pl/?page_id=1421

Korzyści ekonomiczne dla Spółki:

  • Uniknięcie zakupu energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej w ilości ok.1 530 MWh rocznie.
  • Uzyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia energii ze źródła odnawialnego.

 

Reasumując  spółka jest spółka Dywidendową stabilny bardzo mocny akcjonariat miedzy innymi PKN ORLEN  jest posiadaczem akcji.  Wypłata dywidendy sprawia, że raczej duzi inwestorzy nie będą sprzedawać akcji które co roku przynoszą im dodatkowe dochody. Obecnie zastanawiam się czy wyniki za II kwartał gdzie zakorzeniło się by częściej myć ręce i dłużej może spowodować większe przychody. Wartość księgowa 34 zł obecna cena  10 zł do  30 zł mamy 200%. Dodatkowo Ceny emisyjne akcji wynosiły średnio powyżej 20 zł, najdroższa cena emisyjna wynosiła 30 zł najtańsza 10 zł. Spółka kompletnie zapomniana o czym świadczą niskie obroty ale ciekawa do portfela dywidendowego z produktem na który będzie zapotrzebowanie w każdych warunkach i nie zdziwiłbym się gdyby w dłuższym terminie kurs przekroczył 30 zł za akcje co i tak patrząc na aktywa minus zobowiązania będzie ciągle dawało C/WK poniżej 1. A tego typu spółki zaczynają być  coraz lepiej dostrzegane.

 

——————————————————————————————————-

Powyższe opinie są indywidualną oceną autora na podstawie dostępnych danych

Zostaw komentarz