GALVO – ciągle bardzo tanie fundamentalnie

Kapitalizacja spółki tylko  4 mln zł

Aktywa Trwałe 9,6 mln zł  w rozbiciu

Rzeczowe aktywa trwałe  7 mln zł

Należności długoterminowe 1 mln zł ( lokata)

Inwestycje długoterminowe 1,4 mln zł (udzielona pożyczka )

Aktywa Obrotowe 5,2 mln zł w rozbiciu

Zapasy  0,85 mln zł

Należności krótkoterminowe  1,5 mln zł

Inwestycje krótkoterminowe w tym środki pieniężne 2,8 mln zł

Licząc tylko lokatę, pożyczkę i gotówkę  mamy 5,2 mln zł czyli 1,3 zł za akcje

Spółka mocno odczuła jak sama pisze w liście do akcjonariuszy :

Szanowni Akcjonariusze,

Przedstawiam Państwu raport kwartalny Galvo S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę w trzecim kwartale 2020 r. Po mocnym osłabieniu koniunktury, związanym z wprowadzonym na wiosnę przez rząd lockdownem, w III kw. widoczne były pewne oznaki poprawy sytuacji. Mimo to spadki sprzedaży względem roku poprzedniego są znaczne. Przychody ze sprzedaży za trzeci kwartał 2020 r. wyniosły 2.166,2 tys. zł i były niższe o 24,29% od przychodów za analogiczny okres roku poprzedniego. Spadek przychodów jest związany ze spadkiem zamówień, w stosunku do III kwartału zeszłego roku, wywołany powstaniem kryzysu w następstwie wprowadzenia ograniczeń w działalności gospodarczej pod pretekstem pandemii. Wpływ kryzysu będzie odczuwalny w kolejnych miesiącach, aczkolwiek zakładamy, że w mniejszym stopniu niż dotychczas, gdyż zauważamy zwiększone zainteresowanie usługami Spółki przez Zleceniodawców.

Pierwszą oznaką poprawy jest raport miesięczny za październik gdzie przychody wróciły do poziomu powyżej 1 mln zł.

raport : https://www.bankier.pl/wiadomosc/GALVO-Raport-miesieczny-za-pazdziernik-2020-roku-8000948.html

skrót :

Obserwowane ostatnio zwiększone zainteresowanie zleceniodawców usługami świadczonymi przez Spółkę, w tym głównie z branży energetycznej

W q3 mimo bardzo niskich przychodów spółce udało się zamknąć kwartał praktycznie na zero (-7 tys zł) wynik  BITDA za trzeci kwartał to 219,89 tys. zł wobec 289,72 tys. zł zysku przed rokiem.

Podsumowując spółka bardzo mała, emisja wynosiła 4 zł akcji w wolnym obrocie 1.488.000 akcji. Jeżeli kolejne miesiące pokażą lepszą sprzedaż może to spowodować mocniejszy ruch na papierze obecnie uważam, że warto szukać okazji  do ceny 1,3 zł czyli tyle ile daje wycena gotówki lokaty i pożyczki. Pamiętając, że wartość księgowa to na obecny moment 2,27 zł

 

Zostaw komentarz