Kogeneracja Cash-pool 624 mln zł, przy wycenie 570 mln zł

Warto zajrzeć głębiej do raportu, spółka ma więcej gotówki niż wycena :

Cena akcji :

Spółka mocno inwestuje a mimo to zwiększa ilość gotówki  warto spojrzeć na pozycje Cash-pool wzrost o 175 mln zł względem końca 2019r. mimo ciągłych bardzo dużych wydatków na inwestycje i spłaty zobowiązań 

Spadek zobowiązań od początku roku zarówno długo i krótkoterminowym wyniósł 67 mln zł

W pozycji kredyty i pożyczki spółka ma ZERO

Aktywa :

Mimo, że w latach 2016-2018r. spółka wypłaciła 250 mln zł dywidendy wartość aktywów obrotowych głownie środki pieniężne rośnie

Fundusze głównie dokupują

Kwestia jest taka czy spółka wróci do wypłacania dywidendy :

Powyższy materiał nie stanowi rekomendacji kupna ani sprzedaży jest indywidualna oceną autora.

Zostaw komentarz